EU-parl

Valgforberedelse: Besøg i EU’s Maskinrum

Tag med kreds 2 på studietur til EU

 

Bruxelles 26. – 29. november 2018

Få mere at vide om, hvad EU betyder for vores land, region og os selv og vores nabo på en studietur, arrangeret af Kreds 2 i samarbejde med Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet.

”Nede i Bruxelles” er blevet et skældsord for de politiske beslutninger, skiftende rege­rin­ger ikke er så tilfredse med. Når der i EU træffes beslutninger, som har fået fuld dansk tilslutning, er det straks ”regeringen”, der har besluttet. Lær at gennemskue, hvad der er op og ned i EU-samarbejdet. Det har enorm betydning for os alle – vi ved det bare ikke altid.

Der er valg til Europa-Parlamentet næste år. Hvad betyder det for os – og hvad bør vi holde vores kandidater op på?

 

Om programmet

På studieturens første dag, ankomstdagen, er planlagt møde med en journalist og muligvis en fotograf, som har et godt kendskab til EU-arbejdet, og som ud over et oplæg vil besvare vores nysgerrige spørgsmål – også om hvordan det er at arbejde i Bruxelles.
Ligeledes er der planlagt et møde i Ministerrådet, hvor EU-landenes regeringschefer og fagministre mødes til planlagte- og hasteindkaldte møder året rundt.

De næste to hele dage besøger vi Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen og møder en række politikere og embedsfolk, som hver især gør os klogere på EU.
Der er frokost med i prisen disse to dage.

Fjerdedagen skal vi besøge den danske EU-repræsentation, hvor udstationerede embedsfolk fra den danske centraladministration gør os klogere på den danske vinkel i samarbejdet.

 

Transport

Vi flyver derned mandag den 26. og hjem igen torsdag den 29. november 2018. Vi kommer til at bo på enkeltværelser (med mindre andet ønskes) på et hotel tæt ved centrum.

 

Pris
Prisen kommer til at ligge på max. 4.400 kr.

Prisen er fratrukket et lille tilskud fra EU. Kreds 2 giver et tilskud på 2.000 kr. til alle kredsmedlemmer, der ikke får turen betalt som efteruddannelse af deres arbejdsgiver.
Ligeledes giver kredsen en velkomstmiddag på ankomstdagen og transport fra og til lufthavnen i Bruxelles.

 

Bindende tilmelding på mail til Jette Hvidtfeldt senest onsdag den 15. august 2018.

Tilmeldingsmailen skal indeholde:

  • Fulde navn (som i passet)
  • Fødselsdata dd/mm/åååå
  • Adresse, postnummer og by
  • Pasnummer
  • Telefonnummer
  • Mailadresse

Når tilmelding er modtaget, sendes en mail til bekræftelse af modtagelsen – det er sket, at mails er havnet i cyberspace for evigt.

Følsomme oplysninger som fødselsdata og pasnummer kan evt. afleveres på telefon til Jette Hvidtfeldt, 20 44 68 78. Alle data bringes sikkert videre.

Vestre-Kirkegaard

Udflugt til Vestre Kirkegård

med rundvisning 14. april kl. 11.

 

Kom med til Det røde Hav på Vestre Kirkegård lørdag, den 14. april kl. 11.00. Du må gerne tage ledsager med. Vores vanlige kirkegårds-fortæller Gunni Busck viser rundt og genopfrisker Danmarkshistorien for os.

Bagefter spiser vi frokost i Humlebyens beboerhus, og på vejen derhen fortæller Gunni om alt det nye på Carlsberg-grunden. Læs mere

IMG_2543

Møde med Lykketoft

IMG_2585Det er en gammel journalistisk erfaring, at det er hos politikere, der er på vej ud, man får mest at vide. Har de som Kreds 2’s vært tirsdag (d. 20/2) været folketingsmand i en menneskealder, skatteminister (før det blev til en svingdør på Slotsholmen), finansminister, udenrigsminister og formand for FN’s generalforsamling, er der meget at fortælle om. Ikke blot via bakspejlet, men også ud gennem frontruden.

Mogens Lykketoft kiggede bagud, men det meste af to timers tale og samtale var fremadrettede analyser på grundlag af både aktuel indsigt og mange års erfaring. Horisonten var vid, både geografisk og landspolitisk.

Det var efter aftale en fortrolig samtale – “i logens tegn”, som det kaldes på Christiansborg – så der refereres ikke. Hvilket kan være inspiration til et tage med, næste gang kredsen får en af de tunge drenge M/K til at stille op.

Foto: Tommy Verting

GF 2018 i Kreds2 - ed - foto af Peter Haugaard

Kreds 2 kom hele vejen rundt i 2017

Et enkelt arrangement måtte aflyses, ellers har DJ-medlemmerne på Sjælland og Øerne – uden for København – kunnet finde vej til et mangfoldigt univers af aktiviteter.

Det skortede ikke på medlemsarrangementer i 2017 i Kreds 2, Dansk Journalistforbund. Ambitionsniveauet var højt, og mangfoldigheden stor – fra gode råd om opdatering af sit it- og pc-grej i Hillerød til opskriften på en avissucces (Tune Posten). Kun et enkelt arrangement har måttet aflyses grundet for lille tilslutning. Dansk Journalistforbunds Kreds 2 er ikke bare aktiv og i vigør, den har også ambitionerne på medlemmernes vegne, og er til hver en tid modtagelig for ideer, ris og ros fra medlemmerne, fremgik det af generalforsamlingen på Café Florentz midt i Roskilde søndag den 4. februar 2018.  Fremmødet var heller ikke i år imponerende, 18 deltagere i alt blev det til, og så var der både kaffe og chokoladekage og lækker buffet med laks og laksetærte og vegetarbøffer undervejs. Læs mere