Month: marts 2017

Agurketid førte til afsløring af overmedicinering

Per Gade Gyldenkærne og Trine Warrer Juul fra P4 Sjælland var åbenlyst både glade og stolte over den anerkendelse af deres afdækning af overmedicinering og urimeligt pressede arbejdsforhold på Køge Sygehus, som Kreds 2 prisen er et udtryk for - foto af Peter Haugaard
Per Gade Gyldenkærne og Trine Warrer Juul fra P4 Sjælland var åbenlyst både glade og stolte over den anerkendelse af deres afdækning af overmedicinering og urimeligt pressede arbejdsforhold på Køge Sygehus, som Kreds 2 prisen er et udtryk for – foto af Peter Haugaard

Af Peter Haugaard

Trine Warrer Juul og Per Gade Gyldenkærne kunne via aktindsigt i påbud fra Arbejdstilsynet til Køge Sygehus sidste sommer afdække et presset personales brug af sovemedicin over for patienterne.

– Vi fik mange henvendelser om, at det også er foregået andre steder, men ingen vil træde frem med navn og fortælle om det, sagde Trine Warrer Juul, som sammen med Per Gade Gyldenkærne, begge reportere på DR P4 Sjælland, modtog årets Kreds 2 pris for deres afdækning af de stærkt kritisable forhold på Køge Sygehus, herunder unødvendig brug af sovemedicin for at få patienterne til at sove længere, for at personalet kunne overkomme arbejdsbyrden.

Det var et lucky punch

– Det var lidt af et lucky punch, som startede med, at indbakken der sidst i juli 2016 var helt tom, og agurkerne bare voksede sig større og større, sagde Per Gade Gyldenkærne.  Han satte sig for at undersøge de røde smileys, som Arbejdstilsynet uddeler ved dårligt arbejdsmiljø, i forhold til sygehusene, og faldt over en på Køge Sygehus fra sommeren 2016. Læs mere

Cavlingspris-vindere venter stadig på svar på klage til Ombudsmanden i gyllegate

Cavling vindernes oplæg på Kreds 2s GF 2017 - foto af Peter Haugaard
Cavling vindernes oplæg på Kreds 2s GF 2017 – foto af Peter Haugaard

Embedsmænd fjernede ret lemfældigt passager fra regeringens “kvælstof-cover”.

Af Peter Haugaard Andersen

Vinderne af Dansk Journalistforbunds fornemmeste pris, Cavlingprisen 2016, de tre journalister fra Berlingskes gravergruppe, Michael Lund, Chris Kjær Jessen og Lars Nørgaard Pedersen, venter stadig på en klage til Folketingets Ombudsmand for den ret lemfældige og alt for omfattende udstregning i regeringens såkaldte “kvælstof-cover”, som journalisterne fik udleveret efter at have søgt aktindsigt.

Det er nu et år siden og skete under deres arbejde med påvisning af regeringens urigtige oplysninger om landbrugspakken, i folkemunde kaldet “gyllegate”,  i februar 2016.

Det fortalte Michael Lund og Chris Kjær Jessen, som var indbudt til at tale ved DJ Kreds 2’s generalforsamling på Café Florentz i Roskilde søndag den 12. marts 2017. Læs mere

Kreds 2 igen i fuld vigør

Dirigent Per Nielsen og tre fra Kreds 2s bestyrelse; Jette Hvidtfeldt, Line Frederiksen og Hanne Hjort Jensen. Fotot af Dorte Kildegaard
Dirigent Per Nielsen og tre fra Kreds 2s bestyrelse; Jette Hvidtfeldt, Line Frederiksen og Hanne Hjort Jensen. Fotot af Dorte Kildegaard

Efter forrige års krise og et år med  genopretning er sporet  nu lagt  til en lang række medlemsaktiviteter, studieture og kurser.

Af Peter Haugaard

Efter et år, som kredsformand Dorte Kildegaard betegnede som “noget af et forhindringsløb”, er Dansk Journalistforbunds  Kreds 2 igen på rette spor og i fuld blomstring. Sidste år lykkedes det på generalforsamlingen at  få  en ny, fuldtallig bestyrelse efter en diskussion om kredsen overhovedet  havde en fremtid. Det forgangne  år har været brugt på vitalisering af bestyrelsesarbejdet og at klæde bestyrelsen bedst muligt på til at varetage sine opgaver og planlægning af aktiviteter for medlemmerne.
Iberegnet forbundsformand og øvrige gæster overværede ca. 20 personer årets generalforsamling på Café Florentz i Roskilde.
Cavlingpris-vinderne 2016, Michael Lund, Chris Kjær Jessen og Lars Nørgaard Pedersen fra Berlingske var inviteret til at fortælle om deres arbejde med artikel-serien om regeringens urigtige oplysninger til Folketinget om landbrugspakken, i folkemunde kaldet “gyllegate”.

To af de tre Cavling vindere fortalte om arbejdet, med at søge formel aktindsigt og arbejde på at få fat i regeringens “kvælstof-cover” frem i lyset, bl.a. hvordan de havde fokuseret på tallene, den såkaldte baseline-effekt, som påstod, at der ville være miljømæssige gevinster, trods øget udledning af gødning. Læs mere

Bestyrelsen i Kreds 2

Formand: Dorte Kildegaard           Mail: Kreds2iDJ@gmail.com                             TLF: 21409819

Næstformand: Lars Rugaard         Mail: lru@rugfeldt.dk                                     TLF: 20193055

Anja D. Lykkeberg                          Mail: anja.desiree@mail.dk                            TLF: 22475211

Jette Hvidtfeldt                              Mail: jvh@rugfeldt.dk                                     TLF: 20446878

Line Frederiksen                            Mail: skrivtilfrederiksen@gmail.com             TLF: 24447204

Hanne Hjort Jensen                      Mail: hanne.hjort.jensen@skolekom.dk        TLF: 51258869

Jørgen Kjær Mortensen                Mail: kmj-foto@hotmail.com                         TLF: 20637748

Tommy Verting                              Mail: tommy@verting.dk                                TLF: 31171921

Suppleanter:

Mathilde Nordenlund                    Mail: (kommer)                                               TLF: (kommer)

Rosa Thorsen                                 Mail: rosa.thorsen@gmail.com