Generalforsamling 2018

Der er generalforsamling i Kreds 2 i Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation

søndag den 4.februar 2018, kl. 16.00 på Café Florentz, Algade 13 i Roskilde.

Kl. 15.00 kommer årets Cavling vindere – Camilla Stockmann og Janus Køster-Rasmussen – og holder et oplæg.

Derefter uddeler vi Kreds 2 Prisen, inden generalforsamlingen går i gang.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:DJ2-logo

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kredsens regnskab og budget
 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
 5. Valg:
  1. Valg af formand
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  3. Valg af suppleanter
  4. Valg af revisor og revisor-suppleant
 6. Fastlæggelse af kredskontingent
 7. Eventuelt

Ønsker du et forslag behandlet på generalforsamlingen, skal du indsende det til kredsformand Dorte Kildegaard, enten pr. mail til Kreds2iDJ@gmail.com eller pr. brev til: Dansk Journalistforbund, Gl. Strand 46, 1202 København K, MRK: Forslag GF/Kreds 2, Att: Dorte Kildegaard, så vi modtager det senest mandag den 29.januar 2018.

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholder vi valg af delegerede til DJ’s Fagligt Forum den 22.-23. april 2018 i København.

Kan du ikke komme til generalforsamlingen, men ønsker at stille op som delegeret til Fagligt Forum 2018, skal du sende en mail eller brev til ovenstående adresser, så vi modtager det senest mandag den 29.januar 2018, med angivelse af: for-og efternavn, kreds og medlemsnummer samt skrive om du stiller op som delegeret eller suppleant eller begge dele.

Vel mødt!

Venlig hilsen bestyrelsen i DJ Kreds 2