From Generalforsamling

Generalforsamling 2018

Der er generalforsamling i Kreds 2 i Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation

søndag den 4.februar 2018, kl. 16.00 på Café Florentz, Algade 13 i Roskilde.

Kl. 15.00 kommer årets Cavling vindere – Camilla Stockmann og Janus Køster-Rasmussen – og holder et oplæg.

Derefter uddeler vi Kreds 2 Prisen, inden generalforsamlingen går i gang. Læs mere

Bullshit-illu

Mød Cavlingvinderne:
Camilla Stockmann og Janus Køster-Rasmussen

Forud for Kreds 2’s generalforsamling den 4. februar 2018 kan du møde årets Cavlingvindere og høre om arbejdet og ufordringerne med deres fantastiske bogprojekt om Bullshit-rckerne og den fatale konflikt med Hells Angels.

Camilla Stockmann og Janus Køster-Rasmussen har lovet at komme til Café Florentz på Algade 13 i Roskilde kl. 15, og det giver en time til fortælling, spørgsmål og diskussion om, hvordan man graver ned i fortiden og finder viden af væsentlig betydning for nutid og fremtid. Læs mere

GF-Kreds-2-2017-årets-prisvindere (1) -foto-af-Peter-Haugaard

Hvem skal have Kreds 2 Prisen næste gang?

Har du et forslag til et eller flere kredsmedlemmer, som har gjort noget særligt i sit fag eller for sine kolleger?

Prisen gives til et kredsmedlem, der i sit job, i forbundet, i sit lokalområde eller i sit liv i øvrigt har udvist enestående solidaritet og engagement og brugt sine faglige kompetencer til at gå forrest og har taget et initiativ og/eller gjort en indsats, der glæder, gavner eller viser vejen for andre mennesker.

Send dit begrundede forslag til kredsbestyrelsen på mail jhv@rugfeldt.dk senest mandag, den 4. december 2017.

Kreds 2 igen i fuld vigør

Dirigent Per Nielsen og tre fra Kreds 2s bestyrelse; Jette Hvidtfeldt, Line Frederiksen og Hanne Hjort Jensen. Fotot af Dorte Kildegaard
Dirigent Per Nielsen og tre fra Kreds 2s bestyrelse; Jette Hvidtfeldt, Line Frederiksen og Hanne Hjort Jensen. Fotot af Dorte Kildegaard

Efter forrige års krise og et år med  genopretning er sporet  nu lagt  til en lang række medlemsaktiviteter, studieture og kurser.

Af Peter Haugaard

Efter et år, som kredsformand Dorte Kildegaard betegnede som “noget af et forhindringsløb”, er Dansk Journalistforbunds  Kreds 2 igen på rette spor og i fuld blomstring. Sidste år lykkedes det på generalforsamlingen at  få  en ny, fuldtallig bestyrelse efter en diskussion om kredsen overhovedet  havde en fremtid. Det forgangne  år har været brugt på vitalisering af bestyrelsesarbejdet og at klæde bestyrelsen bedst muligt på til at varetage sine opgaver og planlægning af aktiviteter for medlemmerne.
Iberegnet forbundsformand og øvrige gæster overværede ca. 20 personer årets generalforsamling på Café Florentz i Roskilde.
Cavlingpris-vinderne 2016, Michael Lund, Chris Kjær Jessen og Lars Nørgaard Pedersen fra Berlingske var inviteret til at fortælle om deres arbejde med artikel-serien om regeringens urigtige oplysninger til Folketinget om landbrugspakken, i folkemunde kaldet “gyllegate”.

To af de tre Cavling vindere fortalte om arbejdet, med at søge formel aktindsigt og arbejde på at få fat i regeringens “kvælstof-cover” frem i lyset, bl.a. hvordan de havde fokuseret på tallene, den såkaldte baseline-effekt, som påstod, at der ville være miljømæssige gevinster, trods øget udledning af gødning. Læs mere