Category: Bestyrelsen

Her har du mulighed for at følge med i bestyrelsens arbejde via referater fra bestyrelsesmøder mm.

Bestyrelsen i Kreds 2

Formand: Dorte Kildegaard           Mail: Kreds2iDJ@gmail.com                             TLF: 21409819

Næstformand: Lars Rugaard         Mail: lru@rugfeldt.dk                                     TLF: 20193055

Anja D. Lykkeberg                          Mail: anja.desiree@mail.dk                            TLF: 22475211

Jette Hvidtfeldt                              Mail: jvh@rugfeldt.dk                                     TLF: 20446878

Line Frederiksen                            Mail: skrivtilfrederiksen@gmail.com             TLF: 24447204

Hanne Hjort Jensen                      Mail: hanne.hjort.jensen@skolekom.dk        TLF: 51258869

Jørgen Kjær Mortensen                Mail: kmj-foto@hotmail.com                         TLF: 20637748

Tommy Verting                              Mail: tommy@verting.dk                                TLF: 31171921

Suppleanter:

Mathilde Nordenlund                    Mail: (kommer)                                               TLF: (kommer)

Rosa Thorsen                                 Mail: rosa.thorsen@gmail.com

 

 

 

Ny fuldtallig kreds 2-bestyrelse 
klar til flere medlemsarrangementer

Kreds 2 - ny bestyrelse 2016
Den nye bestyrelse for DJ kreds 2 samlet umiddelbart efter generalforsamlingen tirsdag den 1. marts 2016 på restaurant Håndværkeren i Roskilde. Fra venstre bestyrelsesmedlem Hanne Hjorth Jensen, suppleant Line Frederiksen, bestyrelsesmedlemmerne Lars Ru gaard, Ole Pedersen, Jørgen Mortensen, kredsformand Dorte Kildegaard og bestyrelsesmedlem Eva Tommerup Joensen, Roskilde. Bestyrelsesmedlem Anja Lykkeberg, Sjællandske Medier, Holbæk og suppleanterne Rosa Thorsen og Jette Hvidtfeldt var ikke til stede.Tekst: Peter Haugaard

Dorte Kildegaard ny formand for en revitaliseret kredsbestyrelse efter et år, hvor halvdelen af den gamle bestyrelse kørte træt og gik fra borde i utide.

Af Peter Haugaard

I budgettet for Dansk Journalistforbunds Kreds 2 er der lagt op til en femdobling af udgifterne til medlemsarrangementer i 2016 i forhold til 2015. Det kan virke ambitiøst, men med en ny og fuldtallig kredsbestyrelse med hidtidige vikarierende formand Dorte Kildegaard som ny kredsformand er der ikke bare lagt op til ny energi, men også ny lyst og nyt engagement i kredsen med aktuelt 934 medlemmer efter et år, hvor halvdelen af den gamle bestyrelse kørte træt, kastede håndklædet i ringen og gik fra borde i utide.

På kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 1. marts 2016 på restaurant Håndværkeren i Hersegade i Roskilde – hvor generalforsamlinger tilbage i 1980′ erne også blev afviklet – med 16 deltagere, heraf 12 stemmeberettigede, blev Dorte Kildegaard valgt som ny kredsformand efter afgåede Jesper Danscher.

Ud af bestyrelsen er også trådt Cecilie Hänsch og Palle Mogensen, begge fra Sjællandske Medier, så der var lagt op til valg af mindst tre nye bestyrelsesmedlemmer samt et par suppleanter, og det lykkedes med applaus til alle. Læs mere