Foto: Jørgen Kjær Mortensen

“Jeg forsøger virkelig at være kontroversiel”

Dan Bjerring – udgiver, redaktør og skriverkarl på Tune Posten – fortalte i aften på et Kreds 2-møde, hvor afgørende det er for ham og hans bladprojekt ikke at være i lommen på magthaverne, uanset om de er politiske eller økonomiske. Han fortalte også om, hvorfor og hvordan bladet skal være talerør for Tune-samfundets interesser og vagthund over for myndighederne.

TunePostenDans blad er en lokal månedsavis, der udkommer i den sjællandske by Tune. Byen har ca. 5.200 indbyggere, er en del af Greve kommune og ligger i området mellem Greve og Roskilde. Oplaget er på 6.500, hvoraf halvdelen uddeles i byen og dens opland, mens 500 lægges i forretninger i byen.

Rubrikker som ”Sovjettilstande på Greve rådhus”, ”Udvidelse af lufthavnen nedkalder støjhelvede over Tune” og ”Tune skole er helt til rotterne” er eksempler på, hvordan Tune Posten håndterer Dans ambition om, at bladet skal være magthavernes ris. En konsekvens af den holdning er, at han tilbyder kommunen gratis annoncering ud fra princippet ”Jeg vil ikke være i lommen på kommunen”.

Adgangen til gratis plads i bladet omfatter dog også ikke-magthavere som sportsklubben og kirken. Men den redaktionelle styring og kontrol med alt indhold i bladet ligger hos Dan.

– Jeg vil ikke gå på kompromis. Det er mig, der bestemmer, hvad der skal stå i bladet, sagde han.Dan-Bjerring_a

Det fik en lokal ejendomsmægler at mærke, da han insisterede på at få optaget en pressemeddelelse uændret i bladet. Det blev afvist, og Tune Posten mistede en årlig indtægt på et par hundrede tusinde kroner. En konkurrerende ejendomsmægler har dog siden overtaget annoncepladsen uden at forsøge at styre den redaktionelle proces.

Dan forklarede også, at det er ham, der bestemmer, hvem der må annoncere i bladet.

– Det er kun virksomheder, der virker i Tune, der kan annoncere, fortalte han. Kun hvis en virksomhed tilbyder noget, der ikke findes i Tune, kan de få en annonce med.

Tune Postens stof omfatter det, der er det normale for en lokalavis: lokale begivenheder, omtale af Tuneborgere og lokal debat etc. Men der lægges stor vægt på det, der er kontroversielt i forhold til magthaverne. Grundlaget stammer fra en grundig gennemtygning af bilagsmaterialet fra kommunalbestyrelsens arbejde og aktindsigter – noget Dan har erfaring i fra mange års arbejde som freelancejournalist på Christiansborg.

På det grundlag har Tune Posten f.eks. kunnet køre en sag på, at Greve kommune forbigik Tune ved placeringen af et plejecenter og få kommunen til at skifte mening. I samarbejde med lokale miljøfolk har bladet også fået forhindret en femdobling af start og landing på lufthavnen ved Tune i første omgang – ifølge Dan Bjerring med gode chancer for at få udvidelsen helt stoppet.