(AFHOLDT) Konstruktiv journalistik – mirakelkur eller bluff?

Frit Forum, KSR – Kommunikationsstuderende på RUC & Dansk Journalistforbund Kreds 2  inviterer til oplæg og debat om konstruktiv journalistiks rolle for fremtidens journalistik 

TID & STED: Fredag den 1.november 2019, kl. 16.00 – 19.00

Roskilde Universitet/RUC, lokale 42.2.37, det er i bygningen for kommunikation. Der er en forfriskning efter debatten. 

Journalisters troværdighed er på niveau med brugtvognsforhandlere og de politikere de er sat i verden for at holde øje med. Så er der brug for at gentænke journalistikken og dens omdømme.
Er det her Konstruktiv Journalistik er mirakelkur eller er der brug for noget helt andet? 

Det er blandt andet de spørgsmål, som vi stiller panelet på denne aften. Vi skal indledningsvis høre om hvad Konstruktiv Journalistik er, og om erfaringerne med at bedrive denne form for journalistik.

Oplæg med:
Constructive Institute
Zetland
Verdens Bedste Nyheder

Paneldebat med:
• Repræsentant fra Zetland
• Journalist på Verdens Bedste Nyheder
• Tidl. Fellow ved Constructive Institute
• Unni From, Viceinstitutleder på Institut for Kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet

Program: 

4:00 PM – 4:20 PM

Constructive Institute: Hvad betyder det at bedrive konstruktiv journalistik

4:20 PM – 4:40 PM

Erfaringer med Konstruktiv Journalistik: Zetland

4:40 PM – 5:00 PM

Erfaringer med Konstruktiv Journalistik: Verdens Bedste Nyheder

5:15 PM – 6:00 PM Paneldebat