Kreds2prisvinder, Henny Mortensen, Journalistforbundet, GF

Prisvinders undren førte til forbedringer for ældre

Journalist Henny Mortensen, DR Sjælland, modtog Kreds 2 Prisen for sin påvisning af kommunernes ulovlige opkrævning af betaling fra ældre indlagt på akutstuer.

Tekst og foto: Peter Haugaard & Dorte Kildegaard

Nysgerrighed og undren var baggrunden for, at journalist Henny Mortensen, DR Sjælland, sidste sommer afslørede og påviste kommunernes uretmæssige opkrævning af betaling for mad, tøjvask m.v. for ældre, der var indlagt på kommunernes akutstuer efter Sundhedsloven. Det er og var ulovligt, hvilket Kammeradvokaten også skrev i et notat til Folketinget, som i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2019 fik gjort op med denne praksis. Søndag den 24. februar 2019 modtog Henny Mortensen Kreds 2 Prisen, der gives til kolleger, der ”har udvist enestående solidaritet og engagement og brugt sine faglige kompetencer til at gå forrest og har taget et initiativ og/eller gjort en indsats, der glæder, gavner eller viser vejen for andre mennesker”, som det hedder i fundatsen.

Henny Mortensen, der blev uddannet journalist i 1978 og siden 1987 har arbejdet på DR Sjælland, tidligere kaldet Regionalradioen, var på sommerferie på sin hjemegn i Østbirk på Horsens-kanten sidste sommer og læste her den stedlige ugeavis Østjysk Avis, hvor et læserbrev fra den lokale ældrerådsformand om betalingen vækkede hendes journalistiske nysgerrighed.

Kreds2prisvinder, Henny Mortensen, Journalistforbundet, GF– Det undrede mig, fordi mens en sygehusplads koster 6000 kroner i døgnet, koster en akutstueplads 2000 kroner i døgnet, så kommunerne sparer i forvejen 4000 kr. ved at tage de ældre ind her efter at være hurtigt udskrevet fra sygehusene eller i stedet for et sygehusophold. 150 kr. om dagen for ophold på akutstuen blev de ældre opkrævet, og det lyder måske ikke af meget, men er man indlagt her i 30 dage, kan det blive til 2.000-3.000 kroner, og det er meget, hvis man kun har folkepensionen, sagde Henny Mortensen og fortalte, hvordan hun havde kontaktet alle kommunerne i DR Sjællands dækningsområde.

Her viste det sig, at kun Ringsted Kommune som den eneste af de 12 kommuner undlod at opkræve brugerbetalingen. DR forfulgte sagen, som blev taget op i Folketinget af Enhedslisten, og sagen blev behandlet af Kammeradvokaten og kom på Finansloven.

– Jeg er så glad for, at vi arbejder så godt sammen som kolleger på DR Sjælland, hvor vi fungerer som en kæde og følger op på nyheder fra morgensendefladen om eftermiddagen og næste dag, selvom det er forskellige kolleger, der har vagten.
– Det synes jeg, vi er rigtig gode til og også var rigtig gode til i denne sag, fremhævede Henny Mortensen, som udover selve diplomet for Kreds 2 Prisen fik overrakt et indrammet, grafisk tryk af Kreds 2s bomærke, blomster og en gavecheck fra kredsbestyrelsesmedlem Line Frederiksen.